JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

Приложения

JFE N-CORE е произведен така, че да прави магнитните свойства почти еднакви във всяка посока на намотката. Използван главно за средни и големи въртящи се машини и малки трансформатори, JFE N-CORE допринася за подобряване на ефективността на машината.

JNEH е материал за сърцевина, който може да постигне ниски загуби в сърцевината във високочестотния диапазон.

Малки двигатели и променливотокови двигатели с периодично обслужване.
Двигатели за задвижване на електрически превозни средства.

Типични електрически и магнитни свойства

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 електрически и магнитни свойства

20JNEH1200 Криви на загуба на високочестотна сърцевина

jfe 20JNEH1200 b-w високочестотни криви на загуби в ядрото

20JNEH1200 Криви на високочестотно намагнитване

jfe 20jneh1200 b-h високочестотни криви на намагнитване

Ядро на статора и ротора на двигателя