JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

Aplikácie

JFE N-CORE je vyrobený tak, aby magnetické vlastnosti boli takmer rovnomerné v akomkoľvek smere cievky. JFE N-CORE, ktorý sa používa hlavne pre stredné a veľké točivé stroje a malé transformátory, prispieva k zvýšeniu efektivity stroja.

JNEH je materiál jadra, ktorý môže dosiahnuť nízke straty jadra vo vysokofrekvenčnom rozsahu.

Malé motory a striedavé motory s občasným servisom.
Hnacie motory pre elektrické vozidlá.

Typické elektrické a magnetické vlastnosti

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 elektrické a magnetické vlastnosti

20JNEH1200 Krivky straty vysokofrekvenčného jadra

jfe 20JNEH1200 b-w krivky straty vysokofrekvenčného jadra

20JNEH1200 Vysokofrekvenčné magnetizačné krivky

jfe 20jneh1200 b-h vysokofrekvenčné magnetizačné krivky

Jadro statora a rotora motora