JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

Aplikacje

JFE N-CORE jest tak produkowany, że właściwości magnetyczne są prawie jednolite w każdym kierunku cewki. Stosowany głównie w średnich i dużych maszynach wirujących oraz małych transformatorach, JFE N-CORE przyczynia się do poprawy wydajności maszyn.

JNEH to materiał rdzenia, który może osiągnąć niskie straty rdzenia w zakresie wysokich częstotliwości.

Małe silniki i silniki prądu przemiennego o pracy przerywanej.
Silniki napędzające pojazdy elektryczne.

Typowe właściwości elektryczne i magnetyczne

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 właściwości elektryczne i magnetyczne

20JNEH1200 Krzywe strat rdzenia o wysokiej częstotliwości

jfe 20JNEH1200 b-w krzywe strat rdzenia o wysokiej częstotliwości

20JNEH1200 Krzywe magnesowania o wysokiej częstotliwości

jfe 20jneh1200 b-h krzywe magnesowania wysokiej częstotliwości

Stojan silnika i rdzeń wirnika