JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

Ansökningar

JFE N-CORE är tillverkad så att de gör magnetiska egenskaper nästan enhetliga i alla riktningar av spolen. Används främst för medelstora och stora roterande maskiner och små transformatorer, JFE N-CORE bidrar till att förbättra maskinens effektivitet.

JNEH är ett kärnmaterial som kan uppnå låga kärnförluster i högfrekvensområdet.

Småmotorer och AC-motorer med intermittent service.
Körmotorer för elektriska fordon.

Typiska elektriska och magnetiska egenskaper

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 elektriska och magnetiska egenskaper

20JNEH1200 högfrekventa kärnförlustkurvor

jfe 20JNEH1200 b-w högfrekventa kärnförlustkurvor

20JNEH1200 Högfrekventa magnetiseringskurvor

jfe 20jneh1200 b-h högfrekventa magnetiseringskurvor

Motorstator och rotorkärna