JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

applikasjoner

JFE N-CORE er produsert slik at magnetiske egenskaper blir nesten jevne i alle retninger av spolen. JFE N-CORE brukes hovedsakelig til mellomstore og store roterende maskiner, og små transformatorer, og bidrar til å forbedre maskinens effektivitet.

JNEH er et kjernemateriale som kan oppnå lavt kjernetap i høyfrekvensområdet.

Små motorer og intermitterende vekselstrømsmotorer.
Kjøremotorer for elektriske kjøretøy.

Typiske elektriske og magnetiske egenskaper

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 elektriske og magnetiske egenskaper

20JNEH1200 høyfrekvente kjernetapskurver

jfe 20JNEH1200 b-w høyfrekvente kjernetapskurver

20JNEH1200 høyfrekvente magnetiseringskurver

jfe 20jneh1200 b-h høyfrekvente magnetiseringskurver

Motorstator og rotorkjerne