JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

Các ứng dụng

JFE N-CORE được sản xuất để tạo ra các đặc tính từ gần như đồng nhất theo bất kỳ hướng nào của cuộn dây. Được sử dụng chủ yếu cho các máy quay vừa và lớn, và các máy biến áp nhỏ, JFE N-CORE góp phần nâng cao hiệu suất của máy.

JNEH là vật liệu lõi có thể đạt được mức suy hao lõi thấp trong dải tần số cao.

Động cơ nhỏ và Dịch vụ không liên tục Động cơ A.C.
Động cơ lái xe điện.

Đặc tính điện và từ điển hình

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 đặc tính điện và từ

Đường cong suy hao lõi tần số cao 20JNEH1200

đường cong suy hao lõi tần số cao jfe 20JNEH1200 b-w

20JNEH1200 Đường cong từ hóa tần số cao

đường cong từ hóa tần số cao jfe 20jneh1200 b-h

Lõi stato và rôto động cơ