JFE 15JNEH1000 20JNEH1500 20JNEH1200

jfe 10jnex900 10jnhf600 15jnsf950 10jnrf 20jnrf 20jnhf1300 20JNEH1200

Sovellukset

JFE N-CORE on valmistettu niin, että se tekee magneettisista ominaisuuksista lähes tasaisen käämin mihin tahansa suuntaan. JFE N-CORE, jota käytetään pääasiassa keskisuurissa ja suurissa pyörivissä koneissa ja pienissä muuntajissa, parantaa osaltaan koneen tehokkuutta.

JNEH on ydinmateriaali, jolla voidaan saavuttaa pieni ydinhäviö korkealla taajuusalueella.

Pienet moottorit ja jaksoittaiset AC-moottorit.
Sähköajoneuvojen moottorit.

Tyypilliset sähköiset ja magneettiset ominaisuudet

jfe 20JNEH1200 20JNEH1500 sähköiset ja magneettiset ominaisuudet

20JNEH1200 korkeataajuiset ydinhäviökäyrät

jfe 20JNEH1200 b-w korkean taajuuden ydinhäviökäyrät

20JNEH1200 Korkeataajuiset magnetointikäyrät

jfe 20jneh1200 b-h korkeataajuiset magnetointikäyrät

Moottorin staattori ja roottorin ydin